Sajó Sándor: A kétségbeesés dialektikája: „Je est un autre.”[1]

A kétségbeesés tapasztalatában megtörik az én és a másik viszonya. Nem lehet sem innen, sem onnan, sem az éntől, sem a másiktól elindulni: nincs egyirányú út, melyet végig lehetne járni. Ami azt jelenti, hogy nincs linearitás, diszkurzivitás, hierarchizálás, végső megalapozás, elemekre bontás. Ám tiszta keletkezés, tökéletes körkörösség sincs, hanem a tapasztalat egésze megbillen vagy megbicsaklik:… Continue reading Sajó Sándor: A kétségbeesés dialektikája: „Je est un autre.”[1]

Advertisements

Ungvári Zrínyi Ildikó: Bevezetés a színházantropológiába – Színháztudományi tankönyv

A színészi test diskurzusai Hogyan használja a testét a színész? Milyen testmodellel rendelkezik? Hogyan írható le a színészi test, és miben különbözik a köznapi emberi testtől? A színészi test többféle diskurzusba (a test diskurzív gyakorlatáról való beszédmódba) illeszkedik bele, és ezekre sajátos modellek jellemzők. Ezeket a diskurzusokat és modelleket próbáljuk megvizsgálni a továbbiakban, valamint azt,… Continue reading Ungvári Zrínyi Ildikó: Bevezetés a színházantropológiába – Színháztudományi tankönyv

Czirák Ádám: Bevezető gondolatok a kortárs táncművészet diskurzusairól

Lassú tempóban négy táncos érkezik a bécsi Tanzquartier akusztikus vákuum uralta terébe, amelyben egy szó sem hangzik el. A tribünön ülő nézők csupán néhány fekete, némaságukkal a tér ürességét és elhagyatottságát hangsúlyozó hangfalat látnak. A táncosok az előadás alatt egyszer sem érintik meg egymást, gesztusaik és lépéseik sora egy másodpercre sem kerül szinkronba, sőt azt… Continue reading Czirák Ádám: Bevezető gondolatok a kortárs táncművészet diskurzusairól